- historik

 

 

 

Den första idrottsföreningen som bildades i Kåge hette Kåge IK. 1932 bildades Kåge IF, Kåge IF inregistrerades 1935 i riksidrottsförbundet. Under den tiden så var fotboll och skidor populära och det var också dessa sporter som utövades. En profil inom båda sporter var Adolf Karlberg som var med fotbollslaget och som dessutom engagerade sig i skidåkningen. Under 1940-talet anordnades brottartävlingar inom Skellefteå kommun och det var då självklart att Kåge hade sitt eget brottarlag, dom kallade sig "Kåge brottargrabbar". Ersmark ville under den här tiden ha sin egen idrottsförening och någon gång under 40-talet bildade man Ersmark IF. Senare under 1940-talet bildades Ersmark SK (1949) och inom den här föreningen höll man enbart på med fotboll. I ett årsmötes protokoll från 22/1-57 kan man utläsa att medlemsavgiften i Kusmarks SK var då 5:-. Kåge IF började spela ishockey säsongen 58/59. Eftersom tiden gick blev Kågedalen ett allt för litet ställe för så många klubbar så de slog sig ihop och kallade sig KAIF (Kågedalens Allmänna IdrottsFörening). Man hade en egen idrottsplats i Ersmark med omklädningsrum, ishockeybana och fotbollsplan. I Kåge är man nu inne på sin tredje fotbollsplan, den första låg mellan E4:an och havet. Ersmark har haft tre idrottsplatser och man är nu inne på sin fjärde. Kusmark har bara haft två.
/ Lisa Johansson